Biblia Ortodoxa. Capitolul 41. Cartea Iuditei

Capitolul 1 1. Era în anul al doisprezecelea al lui Nabucodonosor, care domnea peste Asirieni, la Ninive, cetatea cea mare. Arpaxad domnea atunci peste Mezi la Ecbatana. 2. El a înconjurat această cetate cu...