Într-o singură oră de Ion Grecea

 

ÎNTR-O SINGURĂ ORĂ.

Trenul plecă şi Anuţa, subţirică şi plăpândă ca un lujer de floare, în rochiţa ei de stambă, rămase în gară, fluturând batista către fetele ce se vedeau ciorchine la ferestrele vagonului.

— Te aşteptăm! Vezi să nu pierzi acceleratul!

— Complimente lui Pete şi să fii fericită!

— Ascultă, tu, dă-i un pupic de la noi! Dar numai unul!

Strigătele lor vesele plutiră un timp peste zgomotul gării, după care se stinseră ca un ecou, pierind odată cu trenul ce se strecura cu încetul pe după alte garnituri, dincolo de macazuri. Anuţa mai merse câţiva paşi pe peron, privind într-acolo, ca şi când ar fi vrut să ia urma vagoanelor, apoi se întoarse, strânse batista în pumn şi cu pas nesigur, şovăielnic trecu prin sala de aşteptare şi ieşi în spatele gării. O stăpânea un sentiment de nelinişte, de teamă, că nu se va putea descurca singură în oraşul acela şi că poate nu-l va găsi pe Pete în scurtul răgaz de timp ce-l avea, sentiment ce spori de îndată când văzu vânzoleala aceea de oameni din mica piaţă în care pătrunse. De jur-împrejur tarabe de ale căror streşini spânzurau la vedere basmale, papuci de muşama, ştergare, cămăşi, ciorapi, mărgele, oglinjoare şi piepteni din sticlă colorată. Altele cu tiribombe şi trageri la ţinte. Sau roata norocului… Tonete cu loz în plic… Mai încolo un grătar pe care sfârâiau mici şi în jurul căruia, prin fum, se vedeau ţărani, aşteptând, cu sticle de bere în mină. Lângă trotuare parcate maşini, căruţe, camioane cu prelate aruncate peste butoaie şi lăzi; printre ele se strecurau zorind, speriate să nu piardă trenul, femei cu copii de mână, cu valize burduşite şi legate în sfori, alergau bărbaţi, cărând în spinare saci, făcându-şi gălăgios loc cu coatele şi vociferând în dreapta şi-n stânga, supăraţi că n-au ajuns încă în gară şi nu ştiu dacă mai găsesc bilete pentru un tren sau altul. Alţii, abia sosiţi, strigau după câte un camion să-i ducă, dacă se poate, până-n comuna cutare sau cutare, că n-o fi moarte de om şi ce nu face un şofer „pentru un pol acolea”. Anuţa stătu câteva clipe locului, parcă ameţită de mulţimea aceea aflată într-o continuă fierbere şi rătăci cu privirea în jur ca şi când ar fi căutat pe cineva. De fapt nu căuta pe nimeni. Se gândea numai să întâlnească vreun militar pe care să-l întrebe ce şi cum să facă pentru a nimeri strada unde se afla cazarma lui Pete al ei. Dar nu se zărea niciunul. Şi nici, aşa, pe un oarecare nu îndrăznea să-l oprească de vorbă. „Unde să mă duc? încotro s-o iau? se întrebă cuprinsă parcă de teamă, de teama acelui necunoscut ce-l stăpâneşte pe fiecare ajuns într-un oraş străin, cu atât mai mult cu cât ea călătorise foarte puţin, iar atunci când avusese ocazia s-o facă fusese însoţită de părinţi sau de colege, de prietene. Încotro să-mi îndrept paşii? Oare, pe Pete, în clipele astea îl trece vreun gând că are să mă vadă? I-aş fi scris, dar am mai avut vreme pentru asta, când vestea că am să plec a venit atât de repede?”

— Hei, porumbiţo, încotro frumoaso?

În faţa unui birt, rezemat de cabina unui camion, un şofer tânăr, slab şi deşirat, cu bascul aruncat neglijent peste pletele ce-i acopereau fruntea, îi făcu un semn cu mâna, zâmbind. Purta o cămaşă cadrilată, descheiată mult la piept, încât i se vedea un medalion de aramă spânzurând de-un lănţişor în jurul gâtului.

— Te-ai supărat? insistă acela, obraznic, şi-şi dădu cu un gest repezit bascul mai pe ochi. Ia priveşte niţel la băiatu, hai şi lasă mofturile, te fac o cursă chiar până la Las Vegas, pe cinstea mea!

Anuţa nici nu-l băgă în seamă, se făcu a nu fi auzit nimic din sporovăiala aceluia şi-şi văzu de drum, încercând să iasă din piaţă. Dar pe care stradă s-o ia? Nu cunoştea oraşul, nu mai fusese niciodată prin aceste locuri, cu atât mai mult n-avea de unde să ştie unde se afla cazarma. Şi poate că or fi mai multe… Pete îi scrisese odată că din curtea unităţii vede uneori trenurile ce merg către orăşelul lor, către ea, le petrece lung cu privirea şi-l apucă parcă şi mai mult dorul de ea, de Anuţa… Ce s-ar mai agăţa de-un vagon, în trei ceasuri ar fi lângă ea, numai s-o vadă pentru câteva clipe şi tot şi-ar mai ostoi aleanul. Au trecut cinci luni şi e mult, parcă ar fi cinci ani, timpul se scurge greu, îl macină dorul după ea, îl mistuie, zilele mai sunt cum mai sunt, dar nopţile sunt adevărate coşmare, visele sunt toate pentru ea, ah, depărtarea, dar nu, nimic nu va destrăma povestea lor, care e numai a lor… „Deci din curtea cazărmii Pete vede trenurile, îşi spuse într-un târziu Anuţa rămânând în colţul unei străzi. Asta înseamnă că regimentul lui nu este departe de locurile astea, de gară, de şinele de fier. Bine, dar unde? încotro? în sus sau în jos? Aş merge pe lângă calea ferată…”

Tocmai când chibzuia astfel, zări un subofiţer ieşind din mulţimea pieţii şi se duse drept către el. După ce-şi ceru scuze, puţin jenată, îi spuse ce unitate caută, îi arătă şi adresa de pe plicul ce-l trase repede din poşetă şi acela binevoitor îi arătă prelungirea străzii ce trecea chiar prin spatele gării.

— Nu-i departe, spuse el înapoind plicul. Zece minute de mers pe jos. Soţ? Logodnic?

— Secret militar! râse Anuţa, de-acum liniştită, bucuroasă că nu va trece mult şi va da cu ochii de Pete. Dar dacă vă interesează, îmi este iubit…

— O, felicitări şi să-l găsiţi cu bine!

— Mulţumesc…

Soarele acelei amiezi de vară îşi arunca suliţele toride peste oraşul toropit de arşiţă. Casele mici, din două, trei camere, stăteau tupilate în umbra pomilor ce stăpâneau cu coroanele lor bogate în frunziş curţile. Unele cu ferestrele deschise larg către stradă. Altele cu ele oblonite sau acoperite cu hârtie albastră. Dar toate tăcute, liniştite, de parcă ar fi fost pustii. „Gospodării tot ca pe la noi, îşi spunea Anuţa privindu-le în timp ce mergea pe sub teii bătrâni, cu frunza prăfuită, ce mărgineau trotuarele pavate cu piatră. Flori pe pervazuri, flori în curţi, totul străluceşte de curăţenie…”

După un timp îşi privi ceasul de la mână şi zori pasul. Nu mai târziu de-o oră voia să fie înapoi la gară ca să prindă acceleratul. Pe peron, la Bucureşti, o aşteptau colegele să continue drumul spre Moldova. Valiza o lăsase în grija lor. Şi balonzaidul. Chiar şi ochelarii de soare îi uitase pe măsuţa compartimentului. Se grăbise să coboare şi…

Trecu un camion militar cu un tun legat după el, apoi un soldat pe bicicletă, transpirat tot, cu bluza udă în spate, undeva se auzi sunând prelung o goarnă, curând aceasta încetă şi îndată un zgomot de motoare umplu ca la o comandă văzduhul. „Precis nu mai e mult, îşi spuse ea căutând să ghicească de departe cam pe unde ar putea fi unitatea. În orice caz, în câteva minute sunt acolo, a avut dreptate subofiţerul…” Şi cu cât se apropia mai mult de cazarmă, cu atâta o stăpânea mai intens emoţia, un fel de nelinişte o învăluia tandru, toropind-o, iar inima o simţea zbătându-se tot mai tare în coşul pieptului. Îl va găsi, oare, pe Pete? N-o fi cumva plecat, în delegaţie, sau la instrucţie, sau cine ştie unde? I se va da voie să vorbească măcar câteva minute cu el? Dar cum arată în uniformă de soldat? I-a tot promis că-i va trimite o fotografie, însă nu s-a ţinut de cuvânt… „Oricum, e frumuşel, dragul de el, îşi spunea amintindu-şi despărţirea lor din urmă cu cinci luni. Oare aici, în cazarmă, ceilalţi îi vor spune tot Pete ca şi colegii lui din uzină? Ar trebui să ştie că de mic el nu putea spune Petre, corect, limpede, şi-l omitea pe r, greu de pronunţat, aşa încât întrebat cum îl cheamă, răspundea repede „Pete „şi aşa i-a rămas numele până ce s-a făcut mare. De fapt în acest fel îl alintă toată lumea şi acum la vremea adolescenţei. Chiar şi părinţii lui, surorile…”

Nu după mult, de după un şir de plopi, înalţi şi drepţi în semeţia lor, începură a se zări clădirile masive ale cazărmii, mari şi trainice, cu acoperişuri de ţiglă şi geamuri înalte, sclipind în razele soarelui. Într-acolo se desluşea acuma tot mai puternic uruitul acela de motoare. Parcă şi cântece… Şi cu fiecare pas, emoţia punea şi mai stăruitor stăpânire pe inima Anuţei. „Nu ştie că vin, vai ce surpriză am să-i fac, dragul de el. De nu va fi în unitate, măcar să-i las un bilet şi l-oi vedea când am să mă întorc din Moldova. Dar poate că am noroc şi este în cazarmă. Două cuvinte, numai atât, două cuvinte să schimb cu el şi aş fi fericită… Ah, tare mult îmi lipseşte, tare mult…”

În colţul cazărmii, acolo unde printre grilajul de fier al gardului se zăreau câteva maşini grele, aliniate ca la paradă, Anuţa zări o santinelă. Ostaşul înalt, subţirel, cu automatul pe piept şi boneta pe-o sprinceană veghea sectorul acela, privind când şi când către şoferii ce meştereau câte ceva pe la motoarele maşinilor. Căuta umbra plopilor, dar lua seama să nu se îndepărteze prea mult de locul unde era pus să facă de pază. Şi acesta ca şi soldatul de pe bicicletă avea bluza udă în spate, semn că docul ţinea totuşi căldură, în orice caz era mai bine decât cu vestonul gros din postav, cum îşi văzuse Anuţa un văr, cu mulţi ani în urmă, venind acasă în permisie în toiul verii. „Am să-l întreb pe militarul ăsta care e santinelă despre Pete, îşi spuse Anuţa apropiindu-se. Poate că-l cunoaşte şi-i dă într-un fel de veste…”

Dar când mai avu câţiva paşi până la el, ostaşul, auzindu-i apropierea se întoarse şi-i făcu semn să treacă pe trotuarul celălalt. Gestul îi era puţin repezit, trăda vădita lui enervare. Cum de nu văzuse tăbliţa indicatoare, prinsă de tulpina primului plop de la colţul cazărmii? Pe unde-i umblau ochii? Ea se supuse, puţin îmbufnată de nepoliteţea lui şi traversând strada, se uită pentru o clipă înapoi, ca să-l apostrofeze măcar cu privirea, dacă o vorbă nu putuse rosti. Nu făcu, însă, decât un pas, că deodată se opri locului ca electrizată şi un val de căldură îi împurpura pe dată obrajii.

— Pete! exclamă ea simţind cum glasul i se frânge şi ceva îi taie răsuflarea. Tu eşti? Dragul meu, Pete…

— Anuţa! şopti soldatul, cu ochii măriţi de uimire, stăpânit în acelaşi timp de-o mare bucurie. Ce-i cu tine?

— Pete…

— Când ai venit? Când?

Îi tremura vocea, glasu-i venea parcă de undeva, dinafara fiinţei lui, totul prinsese să se învârtă în juru-i, avea senzaţia că visează, nu, nu se poate, cum de răsărise ea aici, acum, în clipa asta? Cum?

Scoase batista, îşi şterse repede, aproape neîndemânatic, fruntea îmbrobonată de sudoare, în timp ce de-acolo, de la locul lui o îmbrăţişa cald, cu privirea, pe Anuţa. Ea, precipitată, dădu să se apropie de îndată, glasul lui semănase doar a dulce chemare, dar el, neliniştit, îi făcu semn că nu este voie, să se ducă, să se îndepărteze, se află în post de santinelă, consemnu-i sever, aspru, nu-l poate călca, şi aşa, luat cu totul pe neaşteptate schimbase cu ea câteva cuvinte, de ajuns pentru a cădea în greşeală, şi nu, nu vroia asta, desigur nici ea nu vroia…

— Mai multe fete de la noi din fabrică am fost trimise la Iaşi, în schimb de experienţă. Pentru zece zile… Mă aşteaptă în Gara de Nord… Am coborât aici pentru tine… Să te văd… Mi-a fost dor… Peste o oră am tren… Pete, mă asculţi?

— Nu… nu mai îmi vorbi! zise el şi-i făcu din nou semn cu mâna să plece, să se îndepărteze. Nu se poate… înţelege…

— Te iubesc, dragul meu… Ţi-am spus, mi-a fost şi-mi este tare mult dor de tine. Ce faci? Cum te simţi?

— Du-te… Du-te…

— Pete… dragule…

— Nu, Anuţa… Nu…

Căuta să fie hotărât, autoritar, aşa cum îi stă bine unui soldat, mai ales când are de îndeplinit o misiune, dar porunca îi era străină, falsă, înţelegea bine lucrul ăsta, nu, nu era glasul lui, nu putea fi al lui, pentru că inima îi spunea altfel, cu totul altfel, dar datoria, da, datoria… Cu ochii înceţoşaţi, tulburi, privi după fată cum supusă, ascultătoare trece pe trotuarul celălalt, subţirică şi plăpândă cum o ştia, cu pas moale, nehotărât, evident tristă, abătută, poate că îi lăcrimau ochii, sau numai i se părea lui, sau suspina, în orice caz se vedea că-i copleşita de durere, aproape zdrobită, ţinea privirea tot plecată ca şi când ar fi pierdut ceva şi euta în clipele acelea sau îşi număra paşii, da, poate că-i număra, depărtându-se. Desigur, ea nu înţelege, totul i se pare nelalocul lui, nefiresc, ilogic, sentimentele pe care le are pentru el o făcea să gândească cine ştie ce, normal, dar trebuie să ştie că el e ostaş, i se cere să respecte îndatoririle lui de militar, de ce n-a venit duminică sau în altă zi, era altfel, se schimba situaţia, poate căpăta o învoire de două-trei ceasuri, stăteau de vorbă, se plimbau… Dar acum era în serviciul de gardă, ce putea face?

Anuţa se rezemă cu spatele de trunchiul unui plop, îşi şterse încet ochii cu dosul palmei. – da, lăcrimau, se vedea limpede că lăcrimau – îşi potrivi o şuviţă de păr pe frunte şi rămase cu privirea aţintită către Pete, lung, stăruitor, ca spre o zeitate ce nu poate fi atinsă cu mâna, ci numai cu închipuirea. Stătu aşa cam aproape un ceas, nemişcată, una cu tulpina copacului şi cu încetul, clipă de clipă, privirea îi deveni caldă, drăgăstoasă, învăluitoare, comunicându-i gândurile, mai mult poate decât prin cuvintele ce nu putuseră fi rostite, atunci, acolo, în timpul acela. Într-un târziu, buzele prinseră a schiţa un zâmbet ce poate întruchipa nostalgia dorului ei nestăpânit ce-i legănase zilele şi nopţile de aşteptare. Îi zâmbi la rându-i şi când ea în sfârşit, privindu-şi pentru ultima oară ceasul de la mână, plecă cu ochii iară trişti ca la început, el îi făcu un semn discret cu mâna, de salut, sau poate o urare de drum bun, aşa ceva, după care o petrecu cu privirea în lungul drumului până ce nu o mai văzu…

Spre seară, în Gara de Nord, pe unul dintre peroane Anuţa fu primită cu entuziasm de veselele ei colege, strânse în juru-i, lângă maldărele de valize şi sacoşe. Evident, nu mai pridideau cu întrebările, fiecare voind să afle, dacă se poate cu cât mai multe amănunte, cum a fost întâlnirea cu Pete…

— Cum să fie? zise Anuţa cu glasul abia şoptit, dar cu ochii încă înrouraţi de urmele lacrimilor. Voi nu ştiţi? Ca orice întâlnire… Ne-am plimbat prin parc… pe străzi… a fost drăguţ ca întotdeauna… mi-a vorbit mult despre el, despre noi… am fost la cofetărie, apoi la un film… Mi-a cumpărat flori, m-a condus la gară…

— Şi cum, toate astea într-o singură oară?

— Numai… Da, numai… vorbi ea cu acelaşi glas şoptit şi izbucni în plâns. Într-o singură oră…

DRUMUL TATĂLUI…

De trei zile, caporalul Vasile Timuş se afla acasă în permisie. Venise într-o seară, cu personalul ce opreşte la Halta Mariei, coborâse sprinten cu cufărul de lemn în mână şi până a nu se lăsa de tot noaptea trecuse dealul, printre livezile de meri, ajungând în sat când prin ogrăzi încă mai fumegau focurile sub ceaune şi lumea umbla încolo şi-ncoace pe uliţă. De cum îl văzuse în poartă, maică-sa şi izbucnise în plâns:

Lasă un răspuns