Cuvinte memorabile de Albert Einstein

 

Motivul pentru care scriu acest cuvânt înainte este că vreme de treizeci de ani am fost prieten şi consilier al editurii Princeton University Press, dând o mână de ajutor la netezirea drumului pentru uriaşul şi dificilul proiect al publicării „Einstein Papers”, proiect în care Alice Calaprice joacă un rol central. După îndelungate amânări şi controverse înverşunate, proiectul de publicare a demarat acum în forţă, dând la iveală un flux constant de volume pline de comori ştiinţifice şi istorice.

L-am cunoscut pe Einstein doar indirect, prin secretara sa care era şi custode al arhivelor, Helen Dukas. Helen era un prieten afectuos şi generos, atât cu cei mari cât şi cu cei mici. Fusese vreme îndelungată bona preferată a copiilor noştri. Îi plăcea să vorbească despre Einstein, punând mereu în evidenţă simţul umorului şi detaşarea sa senină de pasiunile care îi stăpânesc pe muritorii de rând. Copiii noştri şi-o amintesc ca pe o doamnă în vârstă, cumsecade şi voioasă, cu accent german. Insă era şi tenace. Se lupta ca o leoaică pentru a-i împiedica pe cei care voiau să invadeze spaţiul privat al lui Einstein, pe când acesta era în viaţă, şi tot ca o leoaică s-a luptat, după moartea lui, pentru a păstra intimitatea scrierilor mai personale ale savantului. Ea şi cu Otto Nathan au fost executorii testamentari ai lui Einstein, şi erau gata să intenteze proces pentru a pedepsi pe oricine ar fi îndrăznit să publice documentele lui Einstein fără acordul lor. Dincolo de aparenta sa seninătate, simţeam din când în când la Helen tensiuni mocnite. Se întâmpla uneori să mormăie cuvinte de neînţeles la adresa unor persoane necunoscute care îi făceau viaţa mizerabilă.

Testamentul lui Einstein dispunea ca arhiva conţinând scrierile sale să rămână în administrarea lui Otto Nathan şi a lui Helen pe toată durata vieţii lor, iar după aceea să devină proprietatea permanentă a Universităţii Ebraice din Ierusalim. Timp de douăzeci şi şase de ani după moartea lui Einstein din 1955, arhiva a fost găzduită într-un lung şir de fişiere la Institutul pentru Studii Avansate din Princeton. Helen lucra zi de zi la arhivă, ocupându-se de un volum enorm de corespondenţă şi descoperind mii de noi documente care să fie adăugate colecţiei.

În decembrie 1981 Otto Nathan şi Helen se bucurau amândoi de o sănătate aparent bună. Apoi, într-o seară în preajma Crăciunului, pe când cei mai mulţi dintre membrii Institutului erau în vacanţă, a avut loc o manevră subită. Era o seară întunecoasă şi ploioasă. Un camion mare oprise în faţa Institutului, şi un detaşament de soldaţi israelieni bine înarmaţi stătea de pază. S-a întâmplat să trec pe acolo şi am aşteptat să văd ce se întâmplă. Eram singurul spectator la vedere, dar nu am nici o îndoială că Helen era şi ea prezentă, supraveghind probabil operaţiunea de la fereastra ei de la ultimul etaj al Institutului, într-o succesiune rapidă, o serie de lăzi mari de lemn au fost aduse jos cu liftul de la ultimul etaj, scoase din clădire pe uşa din faţă care era deschisă şi încărcate în camion. Soldaţii au sărit pe platformă şi camionul a dispărut în noapte. A doua zi, arhiva a ajuns la destinaţia ei finală, la Ierusalim. Helen şi-a continuat slujba la Institut, ocupându-se de corespondenţă şi dereticând spaţiul gol în care fusese arhiva. Şase săptămâni mai târziu, brusc şi surprinzător, a murit. N-am ştiut niciodată dacă avusese vreo premoniţie legată de moartea ei; în orice caz, s-a asigurat ca arhiva pe care o iubea să fie pe mâini sigure înainte de dispariţia ei.

După ce Universitatea Ebraică şi-a asumat responsabilitatea arhivei şi după moartea lui Otto Nathan, în ianuarie 1987, fantomele care o bântuiseră pe Helen au ieşit repede la lumină. Robert Schulmann, un istoric al ştiinţei care se alăturase proiectului „Einstein Papers” cu câţiva ani în urmă, a aflat din Elveţia cum că ar exista încă o rezervă secretă de scrisori de dragoste, scrise cam pe la sfârşitul secolului de Einstein şi de prima lui soţie, Mileva Maric. El a bănuit că scrisorile ar putea face parte din moştenirea Milevei, adusă în California de nora sa Frieda, prima soţie a fiului mai mare al lui Einstein, Hans, după moartea Milevei survenită în Elveţia în 1948. Cu toate că Schulmann primise asigurări repetate că singurele scrisori existente erau cele de după despărţirea Milevei de Einstein din 1914, el nu s-a lăsat convins. În 1986 s-a întâlnit la Berke-ley cu nepoata lui Einstein, Evelyn. Au descoperit împreună un indiciu hotărâtor. Într-un manuscris nepublicat pe care Frieda îl pregătise despre Mileva, dar care nu făcea parte din text, se găseau referiri directe la cincizeci şi patru de scrisori de dragoste. Concluzia era evidentă: scrisorile făceau parte cu siguranţă din colecţia de mai bine de patru sute de scrisori aflate în posesia Einstein Family Correspondence Trust, instituţia juridică ce îi reprezenta pe moştenitorii din California ai Milevei. Deoarece anterior Otto Nathan şi Helen Dukas blocaseră publicarea biografiei Friedei, Family Trust le interzisese accesul la corespondenţă, iar ei nu ştiau ce conţine. Descoperirea notelor Friedei şi transferarea documentelor către Universitatea Ebraică au făcut cu putinţă continuarea publicării corespondenţei.

În primăvara lui 1986, John Stachel, la vremea aceea redactorul responsabil cu publicarea arhivei, şi Reuven Yaron, de la Universitatea Ebraică, au depăşit impasul, negociind o înţelegere cu Family Trust. Obiectivul lor era ca Universitatea Ebraică să dispună de fotocopii ale corespondenţei predată spre publicare. Întâlnirea decisivă a avut loc în California, acolo tunde trăiesc Thomas Einstein, cel mai mare strănepot al fizicianului, şi un membru al Family Trust. Negociatorii au fost dezarmaţi atunci când tânărul a apărut în şort de tenis, şi s-a ajuns repede la o înţelegere amicală. Drept urmare, scrisorile intime au devenit publice. Scrisorile către Mileva îl arătau pe Einstein aşa cum era el cu adevărat, un om expus pasiunilor şi slăbiciunilor omeneşti. Epistolele sunt capodopere de literatură tulburătoare, istorisind povestea veche şi dureroasă a unei căsnicii ratate, începând cu iubirea tandră şi veselă, şi sfârşind cu ruptura dură şi rece.

„‘ în anii în care Helen domnea peste arhivă, ţinea la îndemână o cutie de lemn pe care o numea „Zettelkăstchen” – cutiuţa ei cu extrase. Ori de câte ori, în munca ei zilnică, dădea peste câte un citat din Einstein pe care îl găsea remarcabil sau încântător, bătea la maşină propria ei versiune a acestuia şi o punea în cutie. Când o vizitam la birou, îmi arăta întotdeauna ultimele lucruri pe care le pusese în cutie. Conţinutul cutiei a devenit esenţa cărţii Albert Einstein, latura umană, o antologie a citatelor din Einstein, pe care ea a redactat-o împreună cu Banesh Hoffmann şi a publicat-o în 1979. Latura umană îl zugrăveşte pe Einstein aşa cum voia Helen ca lumea să-l vadă, acel Einstein care ţine de legendă, prietenul elevilor şi al studenţilor săraci, filosoful de o ironie subtilă, un Einstein fără sentimente violente şi erori tragice. Este interesant să-l comparăm pe Einstein înfăţişat de Helen în Latura umană cu Einstein descris de Alice Calaprice în cartea de faţă. Alice şi-a ales cu imparţialitate citatele, atât din documentele vechi, cât şi din cele noi. Ea nu pune accentul pe latura mai sumbră a personalităţii lui Einstein, dar nici n-o ascunde. În scurta secţiune „Despre familia lui”, de exemplu, latura întunecată este în mod clar dezvăluită.

Scriind cuvântul înainte al acestei culegeri, mă văd obligat să-mi pun întrebarea dacă săvârşesc un act de trădare. Este limpede că Helen s-ar fi opus cu vehemenţă publicării scrisorilor intime către Mileva şi către cea de-a doua soţie a lui Einstein, Elsa. Probabil că s-ar fi simţit trădată la vederea numelui meu asociat cu o carte care conţine multe citate din scrisorile pe care ea le detesta. Eram unul dintre prietenii ei apropiaţi, şi de încredere, şi nu-mi vine uşor să acţionez împotriva dorinţelor sale explicite. Chiar dacă o trădez, nu o fac cu inima uşoară. Până la urmă, conştiinţa mea e salvată la gândul că, în ciuda numeroaselor sale merite, se înşela în mod fundamental căutând să-l ascundă de lume pe adevăratul Einstein. Pe când trăia, nu am pretins niciodată că aş fi de acord cu ea în această privinţă. Nu am încercat s-o fac să se răzgândească, fiindcă ideea datoriei sale faţă de Einstein era imuabilă, însă i-am dat limpede de înţeles că dezaprobam recursul la procese pentru a opri publicarea documentelor lui Einstein. Nutream o iubire şi un respect uriaşe pentru Helen ca om, însă nu am promis nicicând că îi voi sprijini politica de cenzurare. Sper şi sunt aproape convins că dacă Helen ar fi azi în viaţă şi ar putea să vadă cu ochii ei că admiraţia şi respectul universal pentru Einstein nu au fost diminuate de publicarea scrisorilor sale intime, m-ar ierta.

Pentru mine e limpede acum că publicarea scrisorilor personale, chiar dacă este o trădare a lui Helen Dukas, nu este o trădare a lui Einstein. Datorită acestei culegeri de citate, adunate din multe surse diferite, Einstein apare ca o fiinţă umană împlinită şi închegată, un personaj mai grandios şi mai impresionant decât filosoful ponderat înfăţişat în cartea lui Helen. Cunoaşterea laturii ascunse a vieţii lui Einstein face ca realizările sale din ştiinţă şi din domeniul public să fie şi mai uluitoare. Cartea de faţă îl prezintă aşa cum era – nu un geniu supranatural, ci unul uman, cu atât mai impunător tocmai prin asta.

Acum câţiva ani am avut norocul să ţin o prelegere la Tokio, în acelaşi timp cu fizicianul Stephen Hawking. Plimbarea pe străzile din Tokio alături de Hawking în scaunul său cu rotile a fost o experienţă uimitoare. Aveam impresia că merg prin Galileea împreună cu Isus Cristos. Pe oriunde treceam, grupuri de japonezi se înşirau în tăcere în urma noastră, întinzând mâinile ca să atingă scaunul cu rotile al lui Hawking. Hawking savura spectacolul cu o nonşalantă bună dispoziţie. Mă gândeam la o relatare pe care o citisem despre vizita lui Einstein în Japonia, din 1922. Mulţimea se adunase atunci în spatele lui Einstein aşa cum se aduna în spatele lui Hawking şaptezeci de ani mai târziu. Japonezii îl adoraseră pe Einstein la fel cum îl adorau acum pe Hawking. Făceau dovada unor gusturi rafinate în felul de a-şi alege eroii. Dincolo de barierele de cultură şi limbă, simţeau la aceşti doi oaspeţi veniţi de departe o natură divină. Înţelegeau într-un fel că Einstein şi Hawking nu erau doar nişte mari savanţi, ci şi nişte mari oameni. Cartea aceasta încearcă să explice de ce.

FREEMAN DYSON.

Institutul pentru Studii Avansate.

Princeton, New Jersey.

PREFAŢA şi MULŢUMIRI.

Nu mi-am închipuit niciodată că fiecare observaţie întâmplătoare de-a mea va fi reţinută şi înregistrată. Altfel m-aş fi ascuns mai bine în cochilia mea.

Einstein către biograful său Cari Seelig, 25 octombrie 1953

Albert Einstein a fost un autor prolific – şi în multe rânduri profund şi talentat – care merită să fie citat din plin. Lucrul acesta l-am descoperit pe când începusem să mă ocup de scrierile lui Einstein, în 1978, pregătind un indice al copiei arhivei Einstein, aflată la vremea aceea (împreună cu arhiva originală) la Institutul pentru Studii Avansate din Princeton. Munca, sub supravegherea lui John Stachel, pe atunci redactorul cărţii The Collected Papers of Albert Einstein, presupunea o lectură atentă a tuturor documentelor – corespondenţa, eseurile şi comentariile terţei părţi. Asistenta Edith Laznovsky şi cu mine spicuiam fragmente de informaţie şi le introduceam în calculatorul nu-prea-prietenos al anilor ’70, pus la dispoziţia noastră de laboratorul ciclotronului de la Universitatea Princeton. De multe ori citeam articolele acestea – majoritatea în germană – cu mai mare concentrare decât era nevoie, pur şi simplu pentru că erau atât de captivante. Am început în mod spontan să ţin un dosar cu fişe de cartotecă conţinând extrasele şi citatele mele preferate, fişele acestea fiind cele care au servit drept bază pentru cartea de faţă.

De când am început să lucrez la Princeton University Press şi am fost numită atât redactor responsabil cu uriaşa aventură publicistică a editurii, The Collected Papers of Albert Einstein, cât şi administrator al proiectului adiacent de traducere, am primit de multe ori telefoane şi scrisori de la oameni care mă întrebau care este sursa unui citat sau a altuia, găsite de regulă pe un calendar ori auzite la radio şi atribuite lui Einstein. Am aflat totodată că birourile redacţiei responsabile de proiectul „Einstein Papers”, din Boston, Biblioteca Firestone de la Universitatea Princeton şi biblioteca de la Institutul pentru Studii Avansate erau şi ele asaltate cu asemenea cereri. De cele mai multe ori nu puteam, stabili sursa ori formularea corectă a citatelor – sau cel puţin nu cu uşurinţă ori promptitudine. Situaţia aceasta, cutia albastră de plastic cu citate de pe raftul meu şi interesul lui Trevor Lipscombe, redactorul de ştiinţe ale naturii de la Princeton University Press, mi-au dat ideea cărţii de faţă.

Pentru a realiza această antologie, nu m-am bazat numai pe cutia mea albastră, ci am studiat şi multe alte surse originale, biografii ale lui Einstein şi documente secundare suplimentare, şi de asemenea am mai verificat o dată fragmentele arhivei duplicat. Nu m-am limitat la citatele potrivite pentru discursurile de după dinee şi pentru epigrafe, ci am inclus şi unele consideraţii mai puţin adânci, care reflectă faţete diferite ale personalităţii lui Einstein. Unele dintre aceste afirmaţii ar putea să-i întristeze pe cititorii care îl venerau pe Einstein ca pe un erou fără cusur, plin de compasiune şi toleranţă; a se vedea, de exemplu, replica sa pripită către un oficial chilian care aştepta de la el o vorbă de duh, observaţia sa din jurnal referitoare la credinciosul de la Zidul Plângerii din Ierusalim, comentariile sale tăioase către şi la adresa primei sale soţii, Mileva, şi opiniile sale despre rolul femeilor în ştiinţă. Alţi cititori s-ar putea bucura la gândul că cele mai negre prejudecăţi ale lor în ceea ce-l priveşte, fie ele religioase, filosofice sau politice, sunt confirmate de ideile sale despre avort, căsătorie, comunism şi guvernarea mondială. Iar alţii se vor delecta cu umorul lui (a se vedea, de exemplu, subcapitolul despre animale şi animale de companie din secţiunea „Despre diverse subiecte”) şi se vor identifica cu el atunci când îşi împărtăşeşte impresiile despre toate cele, de la tinereţe la bătrâneţe, de la fumatul pipei şi până la faptul de a nu purta şosete.

Insă înainte de a trage concluzii pripite, trebuie să ţinem cont de vârsta lui Einstein în momentul declaraţiilor citate şi de mediul său – perioada istorică şi culturală în care trăia, într-adevăr, în decursul vieţii sale s-a întâmplat ca el să se răzgândească sau să-şi schimbe părerile despre diverse subiecte – cum ar fi pacifismul, pedeapsa cu moartea şi sionismul.

În plus, deşi folosea termenul omenire* şi termenul generic el, consideraţi acum incorecţi din punct de vedere politic, atunci când se referea la oameni în general, din punct de vedere profesional trăia într-adevăr într-o lume a bărbaţilor. In orice caz, utilizarea cuvântului „om”* se poate datora de multe ori traducerii greşite a germanului Mensch, care se referă în manieră generală atât la bărbaţi, cât şi la femei.

Structura cărţii de faţă s-a pliat în mod firesc pe categoriile enumerate în ordine alfabetică (după secţiunile „Einstein despre sine” şi „Despre familia lui”) în cuprins, iar apoi pe o secţiune mai cuprinzătoare, „Despre diverse subiecte”, structurată de asemenea alfabetic după teme. În cadrul fiecărei categorii, citatele sunt enumerate în ordine cronologică, acolo unde am reuşit să stabilesc datele, iar cele nedatate din categoria respectivă sunt grupate laolaltă în final. Ori de câte ori a fost posibil, am citat din sursele originale. Printre acestea se găsesc Arhiva Einstein (dau indicele numeric al documentului din arhivele duplicat care se găsesc la Princeton şi la Boston şi, începând cu 2001, şi la Caltech din Pasadena, California); volumele din seria The Colkcted Papers ofalbert Einstein (CPAE); Albert Einstein, latura umană, de Helen Dukas şi Banesh Hoff-mann, care conţine materiale de arhivă selectate de cea care a fost vreme îndelungată secretara lui Einstein şi arhivarul lui; diferite volume şi publicaţii în care au apărut pentru prima oară anumite articole. In plus, amintesc adesea compilaţii de încredere şi foarte accesibile, cum ar fi Ideas and Opinions, astfel încât cititorii să poată consulta literatura de popularizare pentru informaţii complete asupra textului şi contextului. (Numerele paginilor se referă la ediţiile citate în bibliografie.) în cazurile în care nu am reuşit să găsesc sursa originală, m-am bazat pe texte derivate, cum ar fi biografiile.

Deşi am făcut toate eforturile ca să verific referinţele, volumul de faţă nu poate pretinde a fi o lucrare academică în în original în engl., manund, substantiv colectiv format de la substantivul man, în traducere „om”, dar şi „bărbat”, spre deosebire de termenul considerat acum a fi corect din punct de vedere politic, mai neutrul humankind. (N.t.)

* în orig. Man. (N.t.)

Sensul cel mai strict al termenului – nu pot să susţin, de exemplu, că aş fi folosit cea mai bună versiune sau versiunea acreditată a traducerilor, acestea diferind de multe ori de la o ediţie la alta. Atunci când nu am găsit nici o traducere, am folosit propria traducere sau am apelat la prieteni. În cazul ediţiilor noi şi extinse, am retradus acele citate care mi s-au părut stângace.

Inutil să spun că trebuie să mai existe încă multe vorbe de duh pe care nu le-am întâlnit şi care se ascund undeva prin cele peste 40 000 de documente din arhivă, astfel că întreprinderea aceasta nu poate fi în nici un caz considerată o colecţie completă a citatelor. Sper însă că pentru moment am reuşit să prezint şi să mă documentez cu privire la cele mai importante şi interesante dintre ele. Cum acesta va fi un proiect deschis, ediţii extinse fiind publicate la fiecare câţiva ani, îl invit pe cititor să-mi trimită acele citate pe care eu le-am scăpat din vedere, împreună cu documentaţia lor. Ele vor fi incluse în ediţiile viitoare. Dacă din neatenţie l-am citat în mod eronat pe Einstein ori am indicat o sursă greşită, daţi-mi vă rog de ştire şi despre acest lucru.

Am dat peste câteva citate ale căror surse nu le-am putut găsi, cu toate că le-am văzut sau le-am auzit-eu ori cei care m-au contactat cu solicitări – ca fiindu-i atribuite lui Einstein, de regulă cel puţin o dată. Le-am grupat pe acestea către sfârşitul cărţii, în secţiunea numită „Atribuite lui Einstein”; speranţa mea e ca cititorii să mă poată îndruma către documentaţia cuvenită.

În final, aş vrea să transmit recunoştinţa mea celor care m-au ajutat la pregătirea acestei cărţi. Adresez mulţumiri Universităţii Ebraice din Ierusalim, care deţine drepturile de autor pentru scrierile lui Einstein care nu au trecut încă în domeniul public ori nu au fost cumpărate de către altcineva, şi editurii Princeton University Press pentru permisiunea de a folosi materialele din Arhiva Einstein. Sunt de asemenea recunoscătoare pentru ajutorul, interesul şi sprijinul familiei mele, al prietenilor şi colegilor. Aş vrea să le mulţumesc îndeosebi foştilor mei colegi de la Princeton University Press, care au manifestat de la bun început entuziasm faţă de acest proiect, în special Lui Trevor Lipscombe şi Emily Wilkinson (care nu mai lucrează la Princeton University Press) şi lui Eric Rohmann. Vreau de asemenea să transmit mulţumiri deosebite vechii mele prietene, fost director editorial la Press, Janet Stern, pentru că mi-a arătat că până şi cartea unui redactor profesionist are nevoie de redactare. Bing Lin Zhao de la Boston University a fost înţelegător şi extrem de amabil atunci când i-am întrerupt munca în repetate rânduri ca să apelez la ajutorul lui pentru căutări pe calculator la prima ediţie a cărţii, scutindu-mă de ore întregi de lucru. Evelyn Einstein mi-a oferit cu amabilitate ajutorul în ce priveşte arborele genealogic, iar Mark Ha-zarabedian l-a desenat cu multă migală. Răposata mea mamă, Rusan Abeghian, a decupat materiale despre Einstein din publicaţii în diverse limbi.

Îi sunt de asemenea recunoscătoare lui Freeman Dyson pentru că şi-a făcut timp, în ciuda programului încărcat, pentru a scrie cuvântul înainte, deşi probabil că ar fi preferat să găsească în volumul acesta şi varianta originală în germană. (O ediţie separată în germană este disponibilă în prezent.) Pe când frunzăream vechile mele fişe de cartotecă, am dat peste una pe care mâzgălisem câteva remarci în ceea ce-l priveşte, făcute în 1978 de Helen Dukas. Helen, care ştia că sunt de origine armeană din partea mamei, îmi vorbise despre un articol scris de Freeman, pe care eu încă nu îl cunoscusem, cu câţiva ani în urmă pentru New Yorker despre vizita sa în Armenia. În urma discuţiei noastre, ea a adăugat câteva cuvinte despre Freeman Dyson, care merită să fie citate într-o carte ca aceasta: „Este un om extraordinar. Singurul meu regret e că nu l-a cunoscut pe profesorul Einstein. În anii ’50, profesorul mi-a spus că auzise despre acest tânăr promiţător. I-am zis că aş putea aranja o întâlnire, dar profesorul mi-a spus: «A, nu, nu vreau să deranjez un tânăr atât de important!»„ Spre deosebire de politicosul profesor Einstein, eu arn îndrăznit să-l deranjez pe omul acesta – cerân-du-i să scrie cuvântul înainte al cărţii de faţă; şi îi sunt profund recunoscătoare că a acceptat imediat.

Ultimul, dar nu cel mai puţin important, Robert Schul-mann, fostul director al Einstein Papers Project, a fost, la fel Ca întotdeauna, un prieten şi un izvor nepreţuit de informaţii, dar şi un susţinător de nădejde, chiar şi atunci când i-am pus la încercare răbdarea.

Sper ca această carte să răspundă aşteptările tuturor.

Princeton, New Jersey ianuarie 1996; ianuarie 2000; septembrie 2004

NOTĂ LA NOUA EDIŢIE.

Ii I Nouă ani au trecut de la publicarea primei ediţii. Anii aceştia mi-au îmbogăţit enorm viaţa, ajungând să aflu ce înseamnă să te găseşti de partea cealaltă a lumii publicistice – cu alte cuvinte, cum este să fii autor şi nu redactor, să semnezi autografe în librării şi pentru prieteni, să fii recenzat şi intervievat. Cea mai plăcută parte a experienţei a fost să primesc scrisori de la cititorii care apreciaseră cartea. Am răspuns la fiecare din ele şi am legat prietenii durabile, continuând de multe ori să discut cu ei pe-ndelete despre Einstein. Unii dintre aceşti cititori mi-au trimis surse sau citate noi, în vreme ce alţii mi-au scris pur şi simplu ca să-mi împărtăşească entuziasmul lor faţă de carte ori faţă de Einstein. Insă cei mai mulţi dintre ei m-au întrebat despre sursele şi contextele citatelor pe care le îndrăgeau de multă vreme.

Nu am fost mereu în stare să-i ajut, şi poate din motive întemeiate. Am descoperit că se pare că ar exista mulţi conspiratori pe lumea asta, care asociază numele lui Einstein cu nişte vorbe mari – dar nu foarte înţelepte —, pe care le conjugă în numele vreunei cauze sau idei pe care încearcă s-o promoveze. Unele dintre aceste născociri abile sunt înşirate în secţiunea „Atribuite lui Einstein”, de la finele cărţii. Cititorii primei ediţii sau ai celei de-a doua vor putea observa că multe dintre citatele aflate pe listele iniţiale în cadrul acestei secţiuni nu se mai găsesc acolo şi pot fi întâlnite, documentate, în corpul cărţii.

Popularitatea primei ediţii, sporită de traducerea ei în douăzeci şi două de limbi, a fost o surpriză plăcută. Ea demonstrează că Einstein, auto-prodamatul „lup singuratic” pe care revista Time l-a numit la trecerea în noul mileniu „Personalitatea Secolului”, este preţuit încă în lumea întreagă ca un simbol cultural şi că oamenii de oriunde sunt dornici să găsească informaţii accesibile şi concrete despre el.

Pe când prima şi cea de-a doua ediţie se aflau în librării, am continuat să studiez, să citesc şi să consult materialele din Arhiva Einstein, fiind cu ochii în patru şi cu urechile ciulite ca să găsesc „noi” citate. Rezultatul este această nouă ediţie îmbunătăţită, pregătită pentru anticipata sărbătorire mondială a celei de-a o suta aniversări a teoriei relativităţii restrânse. Anul 2005 marchează de asemenea 50 de ani de la moartea lui Einstein, ca şi centenarul primului editor american al lui Einstein, Princeton University Press, care este şi editorul cărţii de faţă. Pe lângă adăugarea a aproximativ 300 de citate noi şi a unei secţiuni noi intitulate „Despre bătrâneţe”, am făcut corecţii şi adăugiri la unele dintre citatele şi sursele vechi, am retradus pasajele neclare, am extins unele adnotări şi am adăugat materiale noi în Apendice. Un interes deosebit ar putea să-l prezinte pentru cititori relatarea tulburătoare, dar sinceră, a ultimelor zile ale lui Einstein, făcută de Helen Dukas (în Apendice); poezia intitulată „Einstein”, a binecunoscutului poet Robert Service, pe care am întâlnit-o întâmplător într-unui din volumele sale de poezie; primele trei versuri, practic necunoscute, ale cântecului „As Time Goes By” (devenit celebru datorită filmului Casablanca), care se referă la Einstein; şi un rezumat zilnic prescurtat al jurnalului conversaţiilor telefonice, ţinut de Johanna Fantova, ultima prietenă intimă a lui Einstein, în ultima perioadă de un an şi jumătate a vieţii sale (în Apendice).

Lasă un răspuns